ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/65/0072)


8 Dec 64
40
1