ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA/64/0209)


14 Jul 64
16
1