ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


24 Nov 64
48
1

DGA-65-0069 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เลขที่โครงการ DGA/65/0069
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
13 ครั้ง