ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


17 ก.ย. 64
6
1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 5-2564

เลขที่โครงการ M๖๔๐๙๐๐๒๗๘๖๒
งบประมาณ 40,316,050.00 บาท
2 ครั้ง