ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


17 Sep 64
166
1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1-2565

เลขที่โครงการ M๖๔๐๙๐๐๒๗๙๔๙
งบประมาณ 348,362,400.00 บาท
66 ครั้ง