ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) (DGA/64/0263)


15 Sep 64
30
1

DGA-64-0263 ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง