ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0016)


9 Sep 64
101
1

DGA-65-0016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 6,019,353.48 บาท
21 ครั้ง