ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น ๕ ๖ ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (DGA/65/0022)


8 Sep 64
25
1

DGA-65-0022 ประกาศแผน

งบประมาณ 24,600,327.84 บาท
5 ครั้ง