ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ 2 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0248)


6 Sep 64
45
1

DGA-64-0248 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลฯ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 32,000,000.00 บาท
3 ครั้ง