ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0013)


3 Sep 64
31
1

3. DGA-64-0013 ประกาศแผน

งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
5 ครั้ง