ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)


3 ส.ค. 64
97
1

ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
10 ครั้ง