ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)


3 Aug 64
565
1

ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
69 ครั้ง