ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)


3 ส.ค. 64
243
1

ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
32 ครั้ง