ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การศึกษา พอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (One Platform for Foreigner) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


30 Jul 64
147
1

ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
25 ครั้ง