ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การศึกษา พอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (One Platform for Foreigner) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


30 ก.ค. 64
130
1

ประกาศแผนฯ

งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
22 ครั้ง