ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0227)


22 Jul 64
28
1

ประกาศแผน

งบประมาณ 650,000.00 บาท
4 ครั้ง