ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างโครงการงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (Digital Government Development Plan 2023-2027)


13 Jul 64
88
1

3. ประกาศเผยแพร่แผน

งบประมาณ 8,968,544.00 บาท
20 ครั้ง