ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


1 ก.ค. 64
15
1

2. ประกาศแผน

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
8 ครั้ง