ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


1 ก.ค. 64
20
1

2. ประกาศแผน

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
9 ครั้ง