ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


1 Jul 64
27
1

2. ประกาศแผน

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
11 ครั้ง