ประกาศเผยแพร่แผนจ้างงานเช่าใช้บริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


22 Jun 64
31
1

ประกาศแผน

งบประมาณ 6,190,000.00 บาท
7 ครั้ง