ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


11 มิ.ย. 64
35
1

ประกาศแผน

งบประมาณ 500,000.00 บาท
13 ครั้ง