ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดการถ่ายทอดสดออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๓๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


18 พ.ค. 64
18
1

64-0183 ประกาศแผนจัดจ้าง

เลขที่โครงการ P64050010909
งบประมาณ 776,400.00 บาท
3 ครั้ง