ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา โครงการวิจัยการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0174)


11 May 64
31
1

2.64 -0174 ประกาศแผนfinal

งบประมาณ 4,032,000.00 บาท
8 ครั้ง