ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


29 Mar 64
28
1

DGA-64-0163 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
4 ครั้ง