ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมบริการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0185)


15 Aug 66
46
1

DGA-66-0185 ประกาศแผน – signed

เลขที่โครงการ P66080008809
งบประมาณ 700,000.00 บาท
20 ครั้ง