ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดัง 2) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0143)


26 Apr 66
25
1

DGA-66-0143 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66040026385
งบประมาณ 207,018.40 บาท
4 ครั้ง