ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0042)


17 Oct 65
33
1