ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


25 May 65
20
1

DGA-65-0168 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0168
งบประมาณ 1,594,185.00 บาท
5 ครั้ง