ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0165) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


23 May 65
17
1

65-0165 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ 700,000.00 บาท
5 ครั้ง