ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


19 Apr 65
40
1

DGA-65-0151 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0151
งบประมาณ 5,400,000.00 บาท
10 ครั้ง