ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN CONFERENCE) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


28 Mar 65
22
1

DGA-65-0145 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0145
งบประมาณ 5,100,000.00 บาท
5 ครั้ง