ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ Farmer ONE โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0099)


21 Jan 65
40
1

DGA-65-0099 ประกาศเผยแพร่แผนฯ-signed

งบประมาณ 3,290,000.00 บาท
11 ครั้ง