ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0065)


19 Nov 64
33
1

ประกาศแผน

เลขที่โครงการ 64117330860
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
6 ครั้ง