ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


14 Jul 64
33
1

64 -0209 ประกาศแผนงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
7 ครั้ง