ประกาศแผนงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


5 Jul 64
46
1

64-0202 ประกาศแผนจัดซื้อปัญญาประดิษฐ์

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
19 ครั้ง