ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data innovation and Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


22 มี.ค. 64
87
1