สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564


30 มิ.ย. 64
39
1

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย. 64

เลขที่โครงการ -
13 ครั้ง