สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564


31 ต.ค. 64
51
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

เลขที่โครงการ -
10 ครั้ง
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

เลขที่โครงการ -
51 ครั้ง