สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564


31 ต.ค. 64
62
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

เลขที่โครงการ -
11 ครั้ง
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

เลขที่โครงการ -
62 ครั้ง