ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 เลขที่ ที่ 3 /2567


16 Feb 67
51
1