ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


23 ส.ค. 58
1234

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง   สอบราคาซื้ออุปกรณ์ IPS โครงการบริการเครือข่ายสารสนเทศแบบหน่วยงาน (G-Node) สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคกับกระทรวงสาธารณสุข

1

20130730114021(1)

12345 ครั้ง