ประชาวิจารณ์งานปรับปรุง โครงการขยายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)


23 Aug 58
24
1

TOR งานจ้างปรับปรุง Data Center ครั้งที่ 1

3 ครั้ง
2

BOQ

1 ครั้ง
3

Electrical System1

2 ครั้ง
4

Interior Design

1 ครั้ง
5

Mechanical System