ประชาวิจารณ์งานปรับปรุง โครงการขยายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)


23 Aug 58
19
1
2

BOQ

3

Electrical System1

4

Interior Design

5

Mechanical System