ประชาวิจารณ์งานปรับปรุง โครงการขยายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)


23 Aug 58
29
1

TOR งานจ้างปรับปรุง Data Center ครั้งที่ 1

4 ครั้ง
2

BOQ

2 ครั้ง
3

Electrical System1

3 ครั้ง
4

Interior Design

2 ครั้ง
5

Mechanical System

1 ครั้ง