ประชาวิจารณ์งานปรับปรุง โครงการขยายและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)


23 ส.ค. 58
1234
1

TOR งานจ้างปรับปรุง Data Center ครั้งที่ 1

12345 ครั้ง
2

BOQ

12345 ครั้ง
3

Electrical System1

12345 ครั้ง
4

Interior Design

12345 ครั้ง
5

Mechanical System

12345 ครั้ง