ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Rack Cabinet) และตู้นิรภัย (Safe) สำหรับ สรอ.


20 Aug 58
15
1