ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา


20 ส.ค. 58
8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

1