ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญขวนประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ สรอ. (EGA/56/0203)


20 Aug 58
23

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญขวนประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ สรอ. (EGA.56.0203)

เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่  13/01/2557  ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สนใจยื่นเอกสารไม่สามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตามกำหนด เดิมได้

1