ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


22 Jul 58
13

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลและปรับปรุงอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลย์หลัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" EGA/58/0182

1