ราคากลางจ้างสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 Jun 58
27

ราคากลางจ้างสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Government Readiness Framework) EGA/57/0178

1