ราคากลางซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเพื่อรองรับการพัฒนาบริการภายใต้ระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สรอ.


5 Jun 58
8

ราคากลางซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเพื่อ รองรับการพัฒนาบริการภายใต้ระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1