ราคากลางจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๑


5 มิ.ย. 58
12

ราคากลางจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๑ EGA/58/0021

1

EGA_58_0021 จ้างควบคุมงานปรับปรุงชั้น 11

1 ครั้ง