ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา


25 ก.ค. 57
3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

1

20140123114503