ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญขวนประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ สรอ. (EGA.56.0203)


25 ก.ค. 57
9

เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่  13/01/2557  ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สนใจยื่นเอกสารไม่สามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตามกำหนดเดิมได้

1

20140109103458