ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0011)


1 Sep 66
26
1

DGA-67-0011 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0011
งบประมาณ 455,820.00 บาท
6 ครั้ง