ประกาศราคากลางงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0157)


25 Jun 67
1