ประกาศราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โกดังเลข ๒๕/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0088)


16 Feb 67
8
1