ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0083)


29 Jan 67
7
1

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0083)

เลขที่โครงการ ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0083)
งบประมาณ 230,000.00 บาท
3 ครั้ง